Tjaša Tolar (Korenčič)


Institute of Archaeology
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
(SRC SASA)
Novi trg 2
1001 Ljubljana
Slovenia
 

Tel.: ++386 1 470 64 56
Fax: ++386 1 425 77 57 
Email
 
Research interests: Publications
  • archaebotany
  • dendrochronology
  • Slovenian archaeological sites from different periods of prehistory (mainly pile-dwellings (ca. 4.600 - 1.700 B.C.) at Ljubljansko barje and Roman sites around Ljubljana city)

Current projects:
  • archaeobotanical investigations from a Late bronze age settlement around Grosuplje town, Slovenia, Hoffman - excavations in 2011
  • archaeobotanical investigations from a many period (prehistory – Roman period) settlement near Ljubljana city, Tribuna - excavations in 2008
  • dating and investigating of prehistory events at Vrhnika town, Ob Ljubljanici - excavations in 2007
  • a database for Slovenian archaeobotanical finds
Publications:

ČUFAR, Katarina, TOLAR, Tjaša, TRAJKOVIĆ, Jelena. Drvo s tri arheološka nalazišta u Hrvatskoj i mogućnosti njegova istraživanja (Wood from three archaeological sites in Croatia and its research potential). Drv. ind., 2006, vol. 57, br. 2, str. 67-73.

ČUFAR, Katarina, TOLAR, Tjaša. Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje. In: VELUŠČEK, Anton (ed.), Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju (The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006, pp. 123-127.

TOLAR, Tjaša, ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju (The wooden handle of a stone hammer-axe from the Eneolithic pile-dwelling settlement Stare gmajne near Verd in the Ljubljansko barje, Slovenia). Arheol. vestn., 2008, vol. 59, pp. 49-56.

TOLAR, Tjaša, JAKŠE, Jernej, KOROŠEC-KORUZA, Zora. The oldest macroremains of Vitis from Slovenia. Veg. hist. archaeobot. 17/1, 2008, pp. 93-102..

GASPARI, Andrej, ČUFAR, Katarina, ERIČ, Miran, TOLAR, Tjaša. Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri (Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile-dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra). In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2009, pp. 167-175.

ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, KROMER, Bernd. Dendrokronološke raziskave na koliščarskih naselbinah Stare gmajne in Blatna Brezovica (Dendrochronological research at the pile-dwelling settlements Stare gmajne and Blatna Brezovica). In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2009, pp. 177-195.

TOLAR, Tjaša, ZUPANČIČ, Martin. Novoodkrite lesene najdbe s Starih gmajn pri Verdu (Newly discovered wooden finds from Stare gmajne near Verd). In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2009, pp. 235-243.

PAJAGIČ BREGAR, Gojka, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, STRLIČ, Matija, BUKOŠEK, Vili, KOLAR, Jana, RAVBAR, Igor. Raziskave in konserviranje preje z Ljubljanskega barja (Analysis and conservation of the Ljubljansko barje yarn). In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2009, pp. 309-318.

TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Discovery of flax (Linum usitatissimum) at Ljubljansko barje, Slovenia. Histria antiqua 18/1, 2009, pp. 187-194.

TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Recovery techniques for waterlogged archaeological sediments: a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore settlements. Veg. hist. Archaeobot. 19/1, 2010, pp. 53-67 (on-line first).

ČUFAR, Katarina, KROMER, Bernd, TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Dating of 4th millennium BC pile-dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia. J. archaeol. sci. 37, 2010, pp. 2031-2039.

TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Plant economy at a late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine Iceman. Veg. Hist. Archaeobot.20/3, 2011, pp. 207-222. Pdf.

TOLAR, Tjaša. Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja : doktorska disertacija (Archaeobotanical investigations at the sites of Ljubljansko barje, Slovenia : doctoral thesis). Ljubljana, Slovenia, 2011. 90 p.